Job i DAFI

Faste stillinger
Vi har pt. ingen ledige stillinger.

Praktikantstillinger
Vi har praktikstillinger i Danish Fashion Institutes forskellige afdelinger, men søger pt. ikke praktikanter.

Praktikperioderne er på seks måneder og ligger fast fra 1. september til 28. februar og fra 1. marts til 31. august. Vi søger praktikanter, der er under uddannelse og ser gerne, at de kan meritoverføre praktikken til igangværende uddannelse, dvs. at skole/universitet kan godkende praktikforløbet.