Job i DAFI

Faste stillinger
Vi søger pt. en PR manager til Copenhagen Fashion Summit og Copenhagen Fashion Week (se jobopslag nedenfor).

Praktikantstillinger
Vi har praktikstillinger i Danish Fashion Institute, Copenhagen Fashion Week, NICE og Fashion Forum.

Praktikperioderne er på seks måneder og ligger fast fra 1. september til 28. februar og fra 1. marts til 31. august. Vi søger praktikanter, der er under uddannelse og ser gerne, at de kan meritoverføre praktikken til igangværende uddannelse, dvs. at skole/universitet kan godkende praktikforløbet.