Om organisationen

Danish Fashion Institute (DAFI) er en netværksorganisation skabt af den danske modebranche i 2005, hvis hensigt er at udvikle, styrke og promovere Københavns og Danmarks internationale brand, som destination for global mode med omdrejningspunkt omkring ansvarlig mode og samfundsløsninger. DAFI ønsker at bidrage til innovation, styrke forretningsforståelsen i modebranchen nationalt og globalt samt at markedsføre dansk mode internationalt.

DAFI er som et A/S datterselskab til den Erhvervsdrivende Fond Design Society, der også ejer Dansk Design Center, INDEX: Design to improve life og Copenhagen Fashion Week ApS.

Skærpet strategisk fokus

Mode er en milliardindustri, der udgør en af de mest ressourcekrævende og arbejdskraftintensive industrier i verden, og der er et behov for en samlet indsats for at øge bæredygtigheden i industrien på tværs af varegrupper, landegrænser og virksomhedsstørrelse. DAFI har siden 2007 specialiseret sig inden for udvikling af viden om innovationsprocesser, forretningsudvikling indenfor bæredygtighed og samfundsansvar indenfor mode. Arbejdet handler om skabe en global bevægelse i moden mod større miljømæssig og social ansvarlighed, samt at stimulere (indkøbere, presse, forbrugere) interessen for bæredygtig mode. Målet er desuden at positionere København og Danmark som destinationen for bæredygtig mode bl.a. andet gennem afholdelse af verdens største event omkring bæredygtig mode: Copenhagen Fashion Summit.

Global Fashion Agenda

I sommeren 2016 tog DAFI’s bestyrelse nogle væsentlige beslutninger omkring selskabets retning og strategi. Det blev besluttet at udnytte succesen og den stærke position Copenhagen Fashion Summit har skabt siden 2009 til at tage et globalt lederskab på udviklingen af en ansvarlig og innovativ modebranche. Det overordnede projekt har fået titlen: Global Fashion Agenda. Missionen med Global Fashion Agenda er, at Danmark går forrest for at mobilisere den internationale modebranche til at ændre den måde vi tænker, producerer og forbruger mode på. Og det gøres ved at skabe en fælles platform for modesektorens beslutningstagere, førende NGO’er, eksperter, politikere og den akademiske verden, for at skabe en fælles forståelse, et fælles engagement for de mest kritiske udfordringer, industrien og planeten står overfor. Global Fashion Agenda kører hele året med forskellige aktiviteter, herunder indsamling af ny viden og data, udgivelsen af årlig rapport samt afholdelsen af events i Danmark og internationalt, herunder flagskibseventen Copenhagen Fashion Summit.